جوانه ی بهار

خداوندگار در سالی که گذشت،بر من آموزگاری نیکو بود و تعابیر بسیار بر من راند.به روز اولش نمایش خطرم داد و فرمود،جانت را دوباره ارزانی ات می داریم و بدان،که خطر در کمین است.ماه اول را به من آموزه ی محبت داد و شادی و جسارت.نیک پیش برفت تا بهارش را با این پند پایان برد که از هر نیکی که کردی، انتظار پاسخ نیک نداشته باش و از غریبگان توقع گران مدار،که تأسفت برانگیزند.فصل گرما بر من سخت گرفت و گفت، بدان نتیجه ی بسیار ارزنده را تلاش بسیار نیاز است.مرکب چموش علم را افسار کردم و بس راندم،بل عایدی ام افزون شود.محبت را به بند کشیدم و بر دل تحمل فراق را به تجمل نیاز برتر دیدم.بوی سرما می آمد که اولین برگ را به نام وصال بر زمین زد،و والاترین موهبت را ارزانی ام داشت.عرق کرده ی تابستان را به بهای نیکوی عشق مزد داد و راهی ِ راهی دشوارتر در سرمای برگریزان نمود.روزگار الحمدا...شیرین گشت و سختی را بر دل آسان نمود.تحمل تقلای مرکب علم سهل گشت و راه هموارتر.زمان گذر کرد و در آستانه ی آزمونی بزرگ فرصتی دوباره دادم،برای تجدید قوای نبرد و البت توکل مجدد.ایام کوتاه سالهای دراز شد و توکل به مؤکد رسید و دم در سینه حبس برای بازدمی مشدّد.سال و ایام ِ تلاش را با صلایی بلند پاسخ گفتم و رایحه ی گلی پس از نبرد را زیبا ترین خداقوت یافتم.درد های کوچک با ذکر مرتفع شد و آرزوهای بزرگ با تمسک ممکن.کینه از دل بشستم و به راه تقدیر با چشم باز قدم نهادم و چشم امید به آینده دوختم با توصل به یگانه محقق کننده ی تمنا.

حال،سال رو به اتمام است و ما در دروازه ی ناشناخته ای دیگر به انتظار شمیم سنبل و چه چهِ بلبل نشسته ایم.امید در دل بیش است و سپاس بیشتر.عذرها بی نهایت برای خواستن و تمناها بی کران برای بخشیدن.اقل ِ مسیر ِ پیش ِ رو،اخبار مهم است و خواهش اعظم،حاصلی دلنشین.برکت را سپاس نیاز است و سپاس ِ برکت،حفاظت آن.حفاظت مسئولیت می طلبد و مسئولیت شجاعت.نیک ترین ها را از خالق نیکی ها برای نیک ترین ِ مخلوقاتش در جهان و برترین موهبات بر این سائل درگاهش مسئلت دارم.و رایحه ی حضور دائمش در حیاتم را از حاضر مطلق می طلبم.بوسه بر پیشانی سال نو می زنم و با این کلام جاوید سال آغاز می دارم...

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال 

53.gifسال نو مبارک53.gif

/ 2 نظر / 10 بازدید
جوانه

[قلب] امیدوارم خالق یکتا صفحات زندگیت رو به زیبایی برات نقاشی کنه![گل]

گلابتون

رویاهت سبز وصالت جاودانه و زندگیت همواره عاشقانه باد.[گل]