بد شانسی ...

 می رم پوستر سمینار ماده چگال می بینم ، می فهمم  که deadline امروزه ، پس فردا که استادم رو که تو کمیته علمیه همایشه می بینم می پرسم soft matter هم قبول کردین ؟ می گه آره اگه کاری داره بده ! می گم مگه deadline نگذشه ؟! می گه تمدید شد ، امروز روز آخرشه و قابل تمدید هم نیست ! ( و من در  حسرت اینکه کاش زودتر فهمیده بودم و مقاله رو تکمیل می کردم ! )

دوستم اس ام اس می زنه که دوسالانه عکس داره برگزار می شه ، می رم تو سایت می بینم که dedline 20 ام بوده و امروز 23 ام ، پایین  تر رو نگاه می کنم ، می بینم نوشته مهلت تا 23 ام تمدید شد ! یعنی امروز ! ( و من در حسرت اینکه کاش زودتر فهمیده بودمو عکسها رو چاپ می کردم و ارسال می کردم و ...! )

چقدر این روزا از سیستم اطلاع رسانی ایران بدم می آد ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
جوانه

سیستم اطلاع رسانی ایران تااازه جزو سیستم های راه افتاده ی ایرانٍ! راستی اصلا بد شانس نیستی![لبخند]