پرتغال نصفه ...

این پرتغال ها هر قدر هم خوشمزه باشن، فقط نصفه خوردنشون مزه میده ...

مبل هر قدر هم گرم و نرم باشه، فقط رو نصفش نشستن مزه میده ...

دست پختت هر قدر هم خوشمزه باشه ، با تو خوردنش مزه می ده ...

فیلم هر قدر هم دیدنی باشه ، با تو دیدنش مزه می ده ...

دو روز خانه نیستی ... انگار من هم نیستم ... انگار خانه ای در کار نیست ...

شکلات من ... چراغ همیشه روشن

/ 2 نظر / 21 بازدید
جوانه

دوباره روز از نو روزی از نو... بریم که داشته باشیم پرتقال های نصفه، مبل نصفه، خوووووووونه...[گل]

فاطمه احمدی

خونه تون بی جوانه نباشه .... هیچ وقت