? how to write

هیچ صفحه ای ارزشمند نیست مگر اینکه وقتی برگردانده می شود، پشت آن زندگی در تپش باشد و به نحو جداناپذیری همه ی صفحه های کتاب را به هم پیوند دهد . قلم را همان لذتی به پرواز در می آورد که مارا به دویدن روی جاده ها وا می دارد . با پایان گرفتن یک فصل ، آدم نمی داند قلم چه ماجرای دیگری را می خواهد تعریف کند ؛

از کتاب شوالیه ی ناموجود نوشته ی  ایتالو کالوینو

* با تشکر از این و آن بخاطر کادوی تولدشان

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
حمید

جمله قشنگی بود[لبخند] موفق باشی[گل]

قاسم

پیر شی جوان! تولدت مبارک

احسان

قابل شما را نداشت ایمن جون!!! [خجالت][گل]