کاغذ کاهی ...

خواستم چیزی بنویسم ، اما نشد ...

هر آنچه که از مسیر انگشتانم به کلیدهای این ماشین انسان ساز مصنوعی منتقل شد تقدیرخود را از ابتدا در پاک شدن دید ...

می روم تا با آن قلم و کاغذ قدیمی ای که انس خاصی با آنها دارم و نه در برابر صفحه ای مصنوعی و نورانی که چشم به آن دوخته ام که  در برابر کاغذی شاید کاهی که هنوز بوی کشتزار می دهد سخنانم را به نوشته هایم تبدیل کنم ...

و شاید  آن نوشته ها  باشند که رضایت دهند به این صفحه ی مصنوعی که باریکه های الکترون را به جنگ هم می فرستد پیوند بخورند ...

  سخنانم دلتنگ کاغذ کاهی اند ...

/ 4 نظر / 6 بازدید
نیما

زيبا بود...لذت برديم!

ایمن

نه ، فقط دلم برای روی کاغذ نوشتن تنگ شده ... شاید نوشته هام راضی بشن به روی منیتور بیان ، اما گفته هام راضی نمی شن ....

امین

چقدر دلم برای بوی کشتزار تنگ شده .....

--

کاغذ مثل يک گوشي می مونه که همه ی حرفهات رو می شنوه و يک قلبی که فکرت و احساست رو بهش میدی و ...... در مورد هیچ کدوم از اونها قضاوت نمی کنه.....فقط اونها رو دوباره بهت نشون ميده تا خودت بتونی درست قضاوت کنی!!