Complex systems ...

ما یه جلسه ی مقاله خوانی در زمینه ی سیستمهای پیچیده راه انداخته ایم ... چهارشنبه ها ساعت 17:30 در ipm واحد لارک برگزار می شود . دوست داشتید بیایید ... یه گروه اینترنتی هم داریم . سر بزنید .

/ 2 نظر / 4 بازدید
گلابتون

کسی که می یاد باید حتما مقاله ای هم در این زمینه داشته باشه؟

ایمن

نه ، مقاله ی آدمهای دیگه رو می خونیم تا ایده بگیریم برای مقاله برای خودمون