063 ...

۳۶۰ ام رو تعطیل کردم ... از همون اول هم ورود بهش اشتباه بود !

/ 3 نظر / 3 بازدید
گلابتون

تصمیمهای جالبی میگیری.موفق باشی[گل]

پویا

آقا اون دانشجوی دکترا تو دانشگاهتون قضیه اش چی بوده؟ اگه اون چیزی باشه که تو تابناک نوشته بود که... [ناراحت]