حوصله...

بعضی وقتا جداً حوصله نداری ... نمی دونی چته اما از همه چی خسته شدی ... بعد می خوای برا یکی تعریف کنی اما حتی اونم نمی شه ...

می دونی تقدیر می خواد خودت حلش کنی ... پس زیاد زور نزن ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
kamelan vazehe

خب.....ام....فکر کنم ....نه حالا بد هم که نيست..... ولی اگه بخوايم روراست باشيم....(خب خودت گفتی نظر بدم)درست نيست دل بچه رو بشکنم....دونقطه دی