ز مثل زندگی ...

زندگی تاس ِ خوب آوردن نیست ، با تاس ِ بد خوب بازی کردن است ...

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
نويد

ولی نمی دونم چرا هميشه تازه کارا هی پشت سر هم جفت شيش ميارن ... تو بازی هم هميشه همين اذيتم می کنه ... چرا من هيچ وقت جفت نميارم ؟ حالا جفت ۶ نخواستيم ...