تپه ماهور ...

آب که بالا می آید مجبورم روی تنها نقطه ی بلند این اطراف بایستم تا غرق نشوم ...

 آب که پایین رفت چند هفته ای  وقت دارم دوباره خانه بسازم، اما باز هم سیل می آید و خراب می شود و ...

هفته ی پیش لاکپشتی که از کنارم می گذشت گفت : " دفعه ی بعد آن بالا خانه بساز " ...

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
نويد

آخه تو به لاک پشت هم ديگه رحم نکردی ؟!!! با اونم خاک توو سری ؟!!! می گم حالا ناقلا چطوری با لاک پشت آخهههههه ؟ هه هه

مهرنوش

به لاک پشت می گفتی که چرا خودت جايی خانه نمی سازی؟

...

maloome ke lakposhte ba tajrobe boode!!!