دیروز ، امروز ، فردا ...

به حال فکر کن که در کجایی و به کجا می روی ...

امروز ِ تو ، فردا ، دیروز خواهد بود ... پس امروزت را زیبا بساز تا فردا ، دیروزی زیبا داشته باشی ...

دیروز رفت ، تمام شد ، با تمام زشتی ها و زیبایی هایش ...

کاری کن تا در دیروز ِ فرداهایت فقط زیبایی باشد

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

سلام درست می گوييد