برو بمیر ...

بعضی ها مرده شون هم برای اطرافیانشون سودمندتره هم برای خودشون. برای اطرافیانشون بخاطر اینکه دیگه به اونها ضرر نمی رسونن. برای خودشون برای اینکه دیگه کسی بیشتر از این نفرینشون نمی کنه!

/ 0 نظر / 13 بازدید