خوشبختی ...

ما هیچ وقت خارج زندگی نکردیم و نمی کنیم

اما همیشه خوشبخت بودیم و هستیم ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
ژاله

نباید کسی بفهمد دل و دست این خسته ی خراب از خواب زندگی می لرزد باید تظاهر کنم حالم خوب است راحت ام ، راضی ام ، رها... راهی نیست . مجبورم! باید به اعتماد آسوده ی سایه به آفتاب برگردم. به روزم