یه دسته گل رز قرمز ( سفیدش رو بیشتر دوست دارم ) ...

مرسی ... با « می دونم » ِ‌ امروزت از حرفی که به « ... » زدم ، مطمئن شدم ... که ما فرق داریم ... اون روز اگه اون تونسته بود یه ذره ، فقط یه ذره تو دلم شک بندازه ... امروز تو تمام اون شک رو از بین بردی ... حالا دیگه مطمئنم ... راستی ... نه هیچی ... بعداً می گم ...

/ 0 نظر / 3 بازدید