سیاست بی پدر و مادر ...

-  می گم اینکه جایزه صلج نوبل رو دادن به اوباما برا ما خیلی خوب شد . تو رو در بایستی این جایزه هم که شده دیگه به ایران حمله نمی کنه .

- زیاد مطمئن نباش . سیاست بی پدر و مادر تر از این حرفهاست !

/ 1 نظر / 10 بازدید
ترنج

اوباما بدون جایزه هم به ما حمله نمی کرد.اصلاً اوباما اهل این حرفا نیست! اسرائیل خواهد جنگید با ما شدید.....که فکر نکنم جایزه ی صلح خاصی گرفته باشه در زندگیش!:دی!