بدبخت ...

امروز رفتم دانشگاه دنبال کار یک سری مدارک . یکی دیگه از دانشجو های ارشد اومده بود برای سفارت کانادا معرفی نامه بگیره در مورد وضعیت تحصیلی . آقایی که مسئول بود گفت به خاطر روابط سیاسی به دانشجو ها برای کانادا و آمریکا و انگلیس معرفی نامه نمی دیم !!!

آنقدر خود بزرگ بینیم که فکر می کنیم اگر دانشجوی ما نره کانادا اونا بدبخت می شن !

بیچاره ما دانشجو ها ...

هر چند بالاخره برا هر کاری چاره هست. دانشجوهه گواهی اشتغال به تحصیل بدون نام گرفت !

/ 1 نظر / 8 بازدید
غریبه

نمیدونم چی بگم...متاسفم از دیدن این صحنه ها سلامت باشی و موفق[گل]