سفید ...

پاک کردم هرآنچه باید پاک می کردم ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
خلود

سلام, گاهی اگر هزاران سال از عمر را در پاک کردن چیزی بگذرانی باز می ماند در جایی و گه گاهی به سراغ ت می اید که بگوید ت من هنوز هستم. مانند محبتی که از دیگران دریافت می کنیم و یا رنجش... شاد مانی