زن و وزارت ...

این روزها حرفهای فاطمه رجبی خوب شده نقل هر محفلی . من نه فمنیست هستم و نه ضد زن . معتقدم که هر کسی از دیگران بیشتر عرضه داشت باید بکار گرفته شود . اجمدی نژاد هم این روزها می گوید تحقیق کرده و رسیده که این 3 وزیر زن بیشتر به درد اهدافش در آن وزارت خانه ها می خورند .

سؤالی که برایم پیش می آید این است که زنی که معتقد است زنان نباید وارد سیاست شوند و این وادی وادی ای مردانه است و " قطعاً در هر زمینه ای مردی مجرب تر و ماهر تر از این وزرای زن وجود دارد " ، چرا در کار مردان دخالت می کند و نظر می دهد ؟

" قطعاً در این زمینه هم مردان بیشتر از او می فهمند و پس تصمیمشان بر نظر او ارجح است  "

 بشیند در خانه بچه ها را بزرگ کند کار والاتری نکرده ؟

پی نوشت : فکر می کردم اگر روزی زنی کاندیدای وزارت شود زنان به حمایت از اون شهر را آذین می بندند . چه فکر می کردم و چه شد !

/ 7 نظر / 3 بازدید

شما یک اشتباه منطقی مرتکب شده اید او نگفته زنان نباید نظر بدهند که شامل نظر خودش هم بشود گفته زنان نباید اداره کنند

رهگذر

فاطمه رجبی مصداق تفکر زرد است

البته تمام این کارها رو به خاطر درست کردن اوضاع میکنه ولی دیگه نمیشه .میشه!!! نمیشه که!!!؟؟؟

...

برادر مطمئناً در کابوس های شبانه ات هم نمی دیدی که زنی کاندیدای وزارت شود که پیشتاز سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه هاست! به عنوان یک زن حاضرم همه وزیران مرد باشند اما این 3 زن در کابینه نباشند!!این 3 زن دست آقایون رو در تندروی و تعصب از پشت بستن.... نکته 1 : چرا داریم راجع به کابینه ی دولتی که مشروعیت نداره صحبت می کنیم؟!؟!چرا؟چرا؟!چرا؟!؟!(از خودم بارها پرسیدم!جوابی نداشته) نکته 2:

مریم

ادامه: با این عقیده ات که زن و مرد بودن مهم نیست شدیداً موافقم!خوبه این طرز تفکرت! در رابطه با این کابینه هم می شه گفت اگر همه وزرا هم زن باشن هیچ تاثیری به حال هیچ زنی نداره!چرا که فکر اصلی دست کسیه که در باطن با حضور زن در جامعه مشکل داره!و کلاً زن رو درک نکرده....!

amirali

ایمن عزیز منطق این دست آدم ها که در ذهنشون حق مطلقی جز حضرت حق وجود دارد با منطق شما فرق می کند و نباید سعی کنی با منطقی شبیه منطق ارسطویی اینا رو تحلیل کنی! در ضمن من در این جا حداقل هیچ کدام را درست یا نادرست نپنداشتم!

شاگرد

من با ... نقطه موافقم . شما چرا جوش میزنی این خوش باید یه فکر به حاله خودش بکنه کابینش پیشکشش.