آن کبوتر آنجا ...

باغ ما غرق صفا ...

با درختان بلند ،

با گلان رنگ و رنگ ...

خانه مان گر خالی ،

هیچ جایش غم نیست ،

چون کبوتر بر بام ،

شده همسایه ی ما ...

آن کبوتر آنجا ،

لانه اش ، خانه ی ماست ...

آن کبوتر آنجا ،

بچه اش را با باد ،‌

می کند راهی اوج ...

آن کبوتر آنجا ،

بچه هایش را باز ،

می دهد دانه و آب ،

تا دوباره فردا ،

بروند در پی اوج ...

آن کبوتر آنجا ،

فردا روزی روز ،‌

یک دو چندی دیگر ،‌

می فرستد فرزند ،

 تا ابد در پی اوج ...

و خودش روزی بعد ،

می شود خاک ِ باغ ...

لیک شاید روزی ،

آن پسر یا دختر ،

یادی از آن ایام ،

لانه ای بر آن بام ،

سازد و بار دگر ،

 روز باغ ما را ،

پر کند از آن صفا ...

ایمن

------------------------------------------------------------------------

* به یاد کبوتری که در لابه لای شیروانی خانه مان لانه کرده ...

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
مسافر و نی نی شاد

سلام.....تا ابد در اوج..اونقدر قشنگ.......يه کف مرتب از طف من اون متن پايينی اتم خيلی خوب قشنگ....اون جمله اخرش

راضيه

کبوتر اوج آشيان .... يه جمله ی قشنگ باهاشون بساز به ياد همون کبوتری که لابه لای شيروانب خونتون لونه داشت.

برديا

يک کبوتر در اوج يار او سينه خاک يک کبوتر لانه آن يکی در بند است عشق انديشه ماست زندگی تيره تر است. برديا