تولد ...

تولد امام رضا (ع) مبارک  لبخند

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ازمن به تو

هر چند حال و روز زمین و زمان بد است یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای آنجا برای عشق شروعی مجدد است [لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل]