عاشورا ، فردا ، کربلا ، غوغا

فردا ، ‌کربلا ، ظهر عاشورا

انگار سهم این خاندان فرق شکافته است ...

فردا فرق عباس ،‌ فرزند علی ،‌ ماه بنی هاشم  را به عمود خواهند شکافت .

فردا چشمان طفلان عطشان کاروان ، به دنبال سقا دشت را خواهد شکافت .

فردا صدای العطش در بیابان طنین خواهد افکند .

فردا چشمان عباس بسته خواهد شد ، اما همچنان آب در مشک خواهد ماند .

فردا دستان عباس بریده خواهد شد ، اما هنوز اندکی آب در مشک خواهد ماند .

فردا زمین بر فرق عباس بوسه خواهد داد و دیگر قطره ای آب در مشک نخواهد ماند .

فردا سرو قامت حسین به رفتن عباس کمان خواهد شد .

فردا از کمان قامت حسین قاصدکهای پند بر دشمنان خواهد بارید .

فردا شهادت بر علی ِ بیست ساله از عسل شیرین تر خواهد شد .

فردا لبهای تشنه ی طفل شش ماهه را با تیر سه شاخه سیراب خواهند نمود .

فردا عشق را به مسلخ خواهند برد .

فردا زینب بر بلندای دشت در سوگ عشق فریاد  " أَ مَّن یُجیب ... " سر خواهد داد .

فردا در بوستان عشق ۷۲ غنچه ی از قامت جدا بر ساقه های نیزه خواهند نشست .

فردا حسین بر بلندای نیزه نوای وحی سر خواهد داد .

فردا دخترِ علی را به اسارت می برند .

فردا دختر سه ساله ی حسین ،‌ با  سرِ بریده ی پدر ، سخن خواهد گفت .

فردا در کربلا غوغاست

فردا عاشوراست .

b0b22e2

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهرنوش

الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون الا الله و کفی بالله حسيبا (احزاب آيه ۳۸)