من عصبانیم ...

آره هنوز عصبانیم ...

یه مشکل بزرگ :

خدا از من باهوش تره ...

نمی تونم ۱۰۰ ٪ پیش بینی بکنمش ...

امروز ازش رودست خوردم ...

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
عباس

اينکه خيلی خوبه ! وگرنه که زندگی تاس نمی‌شد! ()!! جداً از این که قابل پیش‌بینی نیست لذت نمی‌بری؟

سعيد

آهان يه مطلب دیگه! هیچ وقت با خدا لج نکن.کل هل ننداز.شاخ و شونه هم براش نکش. اگه يه وقت اين کارا رو کردي سوسک شدی نگی نگفتما.

برديا

اين نقد بگير و دست از آن نسيه بدار *** که آواز دهل شنيدن از دور خوش است برديا

نويد

به به ...