عاشورا می خواهد عاقل باشی ...

چیزی نوشتم در مورد عاشورا و زمانه ی عاشورا ...

خواستم بگذارم در وبلاگ ...  جوانه مانع شد . پدرم هم ...

می گذارمش گوشه ای ، شاید برای وقتی دیگر ...

فقط عنوانش را می گذارم ...

/ 1 نظر / 9 بازدید
جوانه

من همینجا میگم که نوشته اش واقعا عالی بود!![گل] علت ممانعتم بماند.شاید برای همان وقتی دیگر...