قفل زندگی ...

اگر در زندگی به دری رسیدی که قفلی بر آن بود ، نا امید نشو . حتماً راهی برای باز کردن آن هست . و الا بجای ان در دیوار بود ...

جمله ی قشنگی بود ...

/ 0 نظر / 4 بازدید