امید ...

قلم می سایم ، در این دیرینه ساعت ، پاسی از شب

می نویسم آنچه می گوید دلم ، نجوا به لب

کار دل یکسره گردیده به دست لطف تو

چون رخ ماه و دل پاک و قد رعنای تو

ماه من ،‌ گیسو فشان ، ابرو کمان

چهره ات قاب دل من هر زمان

هر کجا ، هر وقت ، ما در هر زمان

جنگ باشد یا که صلح و گفتمان

در دیار غربت ار یا در وطن

در کنار بحر و یا طرف چمن

دست در دست ، شانه به شانه ، دوش دوش

پا به پا ، قامت به قامت ، هوش هوش

فصل فصل زندگیمان را ز الطاف حمید

در کنار هم زمان آسوده سازیم و سعید

/ 2 نظر / 3 بازدید
امین

عشق چه ها که نمی کنه. آفرین.