پرواز به اوج

فقط برای تو ...

- به ۲۰ ربط داره .

- خوب نمی تونم حدس بزنم بگو خودت دیگه .

- نه دیگه باید حدس بزنی .

- به بیست ساله شدنت ربط داره ؟ یا به بیست ساله شدن من ؟ یا به نمره ی بیست ؟ چه می دونم بگو دیگه ... مهمه برام بدونم .

- ۲۰ روز ...

- وای ... اصلاً فکرشم نمی کردم منظورت این باشه ... 

************************  

پینوشت :

- ۲۰ روز کم ِ بعد از این همه وقت دوری ... بعدش دوباره باید صبر کنم ... کاش زمان می ایستاد ...

- می دونی صبر چرا سبزه ؟

- برا همینم می گم شُکر .

   + ایمن ; ۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٢٢
comment نظرات ()