پرواز به اوج

دور و نزدیک...

روی آیینه ی ماشین نوشته بود :

"اجسام نسبت به آنچه دیده می شوند به شما نزدیکتر اند ."

زیرش نوشتم :

"افراد نسبت به آنچه دیده می شوند از شما دورتر اند ."

   + ایمن ; ۳:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۳٠
comment نظرات ()