پرواز به اوج

زن و وزارت ...

این روزها حرفهای فاطمه رجبی خوب شده نقل هر محفلی . من نه فمنیست هستم و نه ضد زن . معتقدم که هر کسی از دیگران بیشتر عرضه داشت باید بکار گرفته شود . اجمدی نژاد هم این روزها می گوید تحقیق کرده و رسیده که این 3 وزیر زن بیشتر به درد اهدافش در آن وزارت خانه ها می خورند .

سؤالی که برایم پیش می آید این است که زنی که معتقد است زنان نباید وارد سیاست شوند و این وادی وادی ای مردانه است و " قطعاً در هر زمینه ای مردی مجرب تر و ماهر تر از این وزرای زن وجود دارد " ، چرا در کار مردان دخالت می کند و نظر می دهد ؟

" قطعاً در این زمینه هم مردان بیشتر از او می فهمند و پس تصمیمشان بر نظر او ارجح است  "

 بشیند در خانه بچه ها را بزرگ کند کار والاتری نکرده ؟

پی نوشت : فکر می کردم اگر روزی زنی کاندیدای وزارت شود زنان به حمایت از اون شهر را آذین می بندند . چه فکر می کردم و چه شد !

   + ایمن ; ٤:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٤
comment نظرات ()