پرواز به اوج

غزه ، مصر ، ما ...

بی شک مردم غزه در عذاب اند و ظلم زیادی به آنها می شود . اما یک چیز را نمی فهمم . چرا اینقدر سران دیگر کشور ها ( از جمله خودمان ) گیر داده اند به مصر ... نمی گویم که نباید مرزهابش را باز کند . اما در این مدت چرا هیچ کشوری از جمله ایران پیشنهاد همکاری در اسکان مردم غزه نداد ؟ می توانیم یک شهرک چادر نشین در نوار مرزی آنها ایجاد کنیم و در دوا و درمان کمک کنیم . یا مجروحان را تقبل کنیم که با هواپیما به ایران منتقل کنیم یا ...

نشسته ایم سر جایمان ، فقط داد می زنیم مصر کثیف است ... حرف زدن هم شد کار ؟

   + ایمن ; ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٩
comment نظرات ()