پرواز به اوج

حافظ ...

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سر خوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

   + ایمن ; ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۳
comment نظرات ()