پرواز به اوج

آنالیزهای یک مریض (2) ...

جایگاه ایران در آمارهای سال 2008 در دنیا (تقریباً در جمع 190 الی 210 کشور  ، آمار ها به نقل از اینجا و اینجا  ) :

1. مخارج سالانه : کشور 37 ام با $64,000,000,000

2. درآمد سالانه : کشور 37 ام با $64,000,000,000

3. مهاجرت به داخل : کشور 134 ام با منفی 4.29 مهاجر در هر 1000 نفر جمعیت

4. کاربران اینترنت : کشور 16 ام با 18,000,000 نفر کاربر

5. نیروی انسانی : کشور 20 ام با 28,700,000 نفر

6. نیروی آماده برای دفاع : کشور 12 ام با 15,665,725 نفر

7. در صد جمعیت زیر خط فقر : کشور 68 ام با 18.00 % از کل جمعیت کشور

8. خطوط تلفن ثابت : کشور 14 ام با 21,981,000 خط

9. خطوط تلفن همراه : کشور 40 ام با 13,659,000 خط

10. در صد جمعیت بیکار : کشور 50 ام با 11.00 % از کل جمعیت کشور

11. شادی ( بر اساس امید به زندگی و رضایت از زندگی ) : کشور 95 ام

12. وسعت مناطق سبز : کشور 83 ام

13. جمعیت زندانی : کشور 40 ام با 214 نفر در هر 100,000 نفر جمعیت

14. آزادی مطبوعات ( از نمره ی 0 ( آزادترین ) تا 100 ) :رده ی 71 ام با نمره 85 !

15. صادرات نفت : کشور 6 ام با 2,520,000 bbl/day

16. جمعیت زیر 14 سال : کشور 113 با 23.20 % از جمعیت کل کشور

17 . جمعیت بالای 65 سال : کشور 78 ام با 5.40 % از جمعیت کل کشور

18 . مرگ به خاطر ایدز : کشور 54 ام با 1600 نفر

19 . میانگین سن مردان : کشور 83 ام با 25.60 سال

20. میانگین سن زنان :  کشور 80 ام با 26 سال

21. رشد جمعیت : کشور 140 ام با 0.66 % رشد در جمعیت کل کشور

22. باروری کل ( نسبت تعداد بچه به زن ): کشور 135 ام با 1.71 بچه به ازای یک زن

23. حساب مالی فعلی : کشور 18 ام با $19,000,000,000

24. بدهی مالی : کشور 75 ام با $13,800,000,000

25. با سوادی : کشور 87 با 77 % از جمعیت کل کشور

پی نوشت : چون در بعضی آمار ها دنیا رو هم یک کشور محسوب کرده اعداد رده بندی رو می تونید با خطای یکی بالا یا پایین در نظر بگیرین .

   + ایمن ; ٤:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٥
comment نظرات ()