پرواز به اوج

دیالوگ ماندگار ...

(شعبده باز به کودکی در خیابان):

خوب نگاه کن.به کسی نشون نده.اونا التماست می کنند و چاپلوسیت رو می کنند تا راز حقه رو بهشون بگی.اما همین که بهشون بگی تمومه.میفهمی؟دیگه ارزشی براشون نداری.راز روی کسی تاثیر نمیذاره.کلکی که تو استفاده می کنی و میشه راز مهمه.

 

Prestige-christopher Nolan

   + ایمن ; ۳:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٤
comment نظرات ()