پرواز به اوج

history ...

If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.

 احتمالاً مردم آمریکا از این جمله خیلی لذت بردن ...

* من اجنبی پرست نیستم اما باید اعتراف کنیم اتفاق بزرگی بود .

کنجکاو شدم سخنرانی لوترکینگ رو ببینم ، اینجا می تونید ببینید.

   + ایمن ; ٧:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٦
comment نظرات ()