پرواز به اوج

برداشت آزاد ...

اولا بهمون هیچی نمی گفتن ، خودمون پا می شدیم ...

بزرگتر که شدیم می گفتن پا شو ،مام تمام قد وای می سادیم ...

بزرگتر که شدیم وقتی می گفتن پا شو ، نیم خیز می شدیم ...

بعد تر هاش ، دیگه وقتی می گفتن پا شو ، پا نمی شدیم !

بار اول که گفتن ، پا نشدیم ... هیچی نگفتن ...

بار دوم هم که گفتن بازم پا نشدیم ... بازم هیچی بهمون نگفتن ...

باز سوم که گفتن و  اومدیم پا نشیم با لگد پرتمون کردن بیرون گفتن برو گمشو ...

حالا چند وقتیه گم شدیم ...

   + ایمن ; ٤:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱٢
comment نظرات ()