پرواز به اوج

آخرین نت ...

مرگ مهتاب ،

                   در زندان ِ حوض ...

و سکون ِ آب ،

                    در فواره ...

سیلی برگ ِ سرخ ،

                            بر صورت ِ زرد ...

وز وز باد ،

               در بیشه ی سرد ...

و قرابت با غربت ...

و ضمانت نامه ی خیسی چشم ...

و نت سمفونی مرگ ،

                                 در ساز زمان ،

                                                    رهبر ارکستر :

                                                                        کابوس ِ حیات ...

          چ

          ک

          چ

          ک

          خون ، از دست جنون ...

                                           رد خنجر ،

                                                          بر سینه ی عشق ...

رنگ سرخ خورشید ،

                                در خط غروب ...

آخرین نت ،

                 افسوس زمین ... 

صحنه ی آخر،

                      تعظیم زمان ...

                                           و صدای تشویق ،  از گورستان ...

   + ایمن ; ٤:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٢/٢٦
comment نظرات ()