پرواز به اوج

میم مثل رسول ...

و صدایت را همچنان می توان در میان انبوه تشویق ها شنید ...

و صدای تپش قلبت را

که می گوید : " کار بعدی هم از درون قلبم ،  بیشتر  ... "

و نیایشت را در پس نماهایت ...

و چه زیبا تمام کردی آخرین صحنه را ...

با سکوت ...

*  رسول ملا قلی پور تنها یک کارگردان خوب نبود ... او ... بماند ...

   عزیزی بود که رفت ... جایش خالیست ...

   با عزت رفت ... برای همه ...

   + ایمن ; ٤:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
comment نظرات ()