پرواز به اوج

بهترین دانش آموز ...

الآن دارم از سر امتحانی میام بیرون که در شرایط عادی مطمئناْ بالای ۱۸ می شدم ... دیشب ساعت ۱۰ وقتی رفتم بخونم دیدم جزوه اش نیست ... هنوزم نمی دونم کجاست !!! کسی کمک نکرد ... یعنی کسی نمی تونست کمک کنه ... نتیجه ؟

۴-۵ صفحه کپی از رو جزوه ی دوستام داشتم ... خوندم و خلاص ... جزوه ی اصلی فکر کنم یه ۷۰ صفحه ای بود  ... الآن هنوز همه سر جلسه اند ... و من از ۸ تا سؤال ۱.۵ تا نوشتم و اومدم بیرون ... اون ۰.۵ تا رو هم مطمئن نیستم ... از در آزمایشگاه که داشتم می اومدم بیرون استاد بلند گفت : « آفرین ... نفر اول ...  بهترین دانش آموز » ... بدون اینکه به اطرافم نگاه کنم ، سرم رو انداختم پایین ، یه لبخند بی دلیل زدم و اومدم بیرون ... بنده خدا نمی دونه آخرین نفر می شم و بدترین دانش آموز ... آزمایشگاه الکترونیک ...  حیف شد... معدلم داشت خیلی خوب می شد ... مبارک اونایی که از این موضوع خوشحال می شن ... حق دارن ... خدای منم بزرگه ... خدا رو شکر ...

فقط یه چیزی ... می شه یکی بگه من الآن چه حسی دارم ؟ خودم نمی دونم ... ساکت ام ... 

همین ...

   + ایمن ; ۱:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
comment نظرات ()